Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.E2

23.E2 - PossementmagervejPlannummer
23.E2

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende vest for Possementmagervej.
Området indeholder begravelsesforretninger, bilsalg/mekaniker, lagerhotel, taxaforretning og monteringsvirksomhed. Området kan anvendes til erhvervsformål

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
152 (vedtaget)

Status: Vedtaget