Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.E1

23.E1 - Pandrup IndustribyPlannummer
23.E1

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende mellem Pandrup og Kaas. Industriområde med tung industri, som cementstøberi, stålmontage, brødfabrik m.v. i den centrale del af området. I kanten af området mod Bredgade, Omfartsvejen og nord for Sigsgaardsvej ligger ”græsplænevirksomheder”. Området syd for Sigsgaardsvej indeholder materielgård og renseanlæg. Her etableres også en genbrugsplads. Vest for Bredgade ligger det naturgasfyrede Jetsmark Energiværk, der varmeforsyner Pandrup og Kaas.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
115 (vedtaget)
152 (vedtaget)
195 (vedtaget)
23-003 (vedtaget)
23-004 (vedtaget)
23-005 (vedtaget)

Status: Vedtaget