Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.B6

23.B6 - KlosterlundenAnvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Pandrup

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse

Se iøvrigt de generelle rammer

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
23-001 (vedtaget)
23-010 (vedtaget)

Status: Vedtaget