Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.B4

23.B4 - BlommevejAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Pandrup

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende mellem Morelvej og Blommevej. Området kan anvendes til boligformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget