Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.B2

23.B2 - Pandrup Sydvest.Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Pandrup

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Flere områder er bebygget med tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse og dobbelthuse).
Enkelte områder er bebygget med udlejningsboliger i op til 12,50 m’trs højde.

Pandrup Lystanlæg ligger i området vest for hovedgaden. Lystanlægget er etableret i en tidligere grusgrav og indgår i den grønne kile mod vest. Bebyggelsen langs Blokhusvej har et mere historisk præg . De oprindelige gårde ligger på nordsiden af Blokhusvej, og der findes flere gadehuse med facade tæt på vejen. Området kan anvendes til boligformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
102 (vedtaget)
103 (vedtaget)
117 (vedtaget)
130 (vedtaget)
153 (vedtaget)
157 (vedtaget)
183 (vedtaget)
208 (vedtaget)
227 (vedtaget)
23-001 (vedtaget)
23-002 (vedtaget)
23-010 (vedtaget)
251 (vedtaget)

Status: Vedtaget