Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.B1

23.B1 - Pandrup nordvestAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Pandrup

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende i den nordvestlige del af Pandrup. Bebyggelsen består hovedsagelig af parcelhuse med et islæt af større villaer. Enkelte områder er bebygget med tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse og dobbelthuse). Området kan anvendes til boligformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Pandrup er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
210 (vedtaget)
835 248 (vedtaget)

Status: Vedtaget