Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.T1

22.T1 - Solenergiområde ved Jetsmark EnergiværkPlannummer
22.T1

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Anvendelse
Rammeområdet er beliggende syd for Jetsmark Hallen. Området kan anvendes til teknisk anlæg i form af solenergianlæg og afskærmende beplantning.

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til teknisk anlæg i form af solenergianlæg. Sydvest for det eksisterende varmeværk etableres der 12.500 m2 solenergianlæg med afskærmende beplantningsbælte. Solenergianlægget kan på sigt udvides, og der kan dermed etableres yderligere 6.000 m2. Anlægget vil helt udbygget få et areal på 18.500 m². Solenergianlægget skal levere vedvarende energi til fjernvarmeforsyningen i Pandrup og Kaas, og skal indgå i værkets øvrige varmeproduktionsanlæg.

Kaas

Lokalplaner inden for området:
23-007 (vedtaget)

Status: Vedtaget