Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.R3

22.R3 - Rekreativt område nord for KaasPlannummer
22.R3

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Anvendelse
Rammeområdet er beliggende nord for Kaas.

Områdets anvendelse
Området må anvendes til rekreative formål i form af bl.a. beplantning, stier, rekreative anlæg. Redegørelse: Området skal anvendes til rekreativt område, der skal være med til at sikre grønne kiler i landskabet mellem Kaas og Pandrup. I området kan der anlægges stier samt etableres beplantning og rekreative anlæg.

Kaas

Lokalplaner inden for området:
23-007 (vedtaget)

Status: Vedtaget