Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.R2

22.R2 - Blokhus FiskeparkAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Kaas

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
3,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen er beliggende på Kvorupvej sydvest for Jetsmark Kirke. Område må anvendes til rekreative formål - herunder fiskepark med tilhørende faciliteter.

Kaas

Lokalplaner inden for området:
133 (vedtaget)

Status: Vedtaget