Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.R2

22.R2 - Blokhus FiskeparkPlannummer
22.R2

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
3,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen er beliggende på Kvorupvej sydvest for Jetsmark Kirke. Område må anvendes til rekreative formål - herunder fiskepark med tilhørende faciliteter.

Zonestatus
Landzone

Kaas

Lokalplaner inden for området:
22-001 (forslag)
133 (vedtaget)

Status: Vedtaget