Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.R1

22.R1 - Kaas LystanlægAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Kaas

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
3,5 m

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende øst for stadionvej. Området kan anvendes til offentligt grønt område.

Bebyggelsens omfang
Der om kun opføres bebyggelse, der har direkte tilknytning til områdets funktion som offentligt friareal.

Kaas

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget