Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.O6

22.O6 - BørnehaveAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Kaas

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende mellem Pandrup og Kaas ved Kvorupvej. Området kan anvendes til offentlige formål som institution ol.

Kaas

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget