Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.O5

22.O5 - Jetsmark HallenPlannummer
22.O5

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende mellem Pandrup og Kaas. Området kan anvendes til offentlige formål som idrætsanlæg, klubhuse, sundhedshus, herunder lægehus eller lignende.

Zonestatus
By- og landzone

Kaas

Lokalplaner inden for området:
204 (vedtaget)
23-007 (vedtaget)

Status: Vedtaget