Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.O4

22.O4 - Jetsmark KirkeAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Kaas

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Jetsmark Kirkevej. Området kan anvendes til kirke, kirkegård ol.

Bebyggelsens omfang
Der kan i området kun etableres bebyggelse der er nødvendigt for områdets drift.

Kaas

Lokalplaner inden for området:
131 (vedtaget)

Status: Vedtaget