22.O3 - Kaas nordPlannummer
22.O3

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende nord for Jetsmark Skole. Området kan anvendes til skole, institutioner, idrætsanlæg ol.

Specifik anvendelse

Kaas

Lokalplaner inden for området:
23-007 (vedtaget)

Status: Vedtaget