22.O3 - Kaas nordAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Kaas

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende nord for Jetsmark Skole. Området kan anvendes til skole, institutioner, idrætsanlæg ol.

Kaas

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget