Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.O2

22.O2 - SkolevejAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Kaas

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende i den nordlige del af Kaas. Området kan anvendes til offentlige formål som skole, institutioner, idrætsanlæg ol.

Kaas

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget