Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.O1

22.O1 - Jetsmark KraftvarmePlannummer
22.O1

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Nørregade. Området kan anvendes til offentlige formål som f.eks. kraftvarmeværk.

Kaas

Lokalplaner inden for området:
159 (vedtaget)

Status: Vedtaget