Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.E2

22.E2 - BrogårdsgadeAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Kaas

Bebyggelsesprocent
65%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Området er beliggende nord for Brogårdsgade. Området kan anvendes til særligt pladskrævende varegrupper

Bebyggelsens omfang
Randbebyggelse kan opføres i op til 2½ etager og op til 12 m

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Kaas er 3.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m².

Kaas

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget