Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.E1

22.E1 - RødhusvejAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Kaas

Bebyggelsesprocent
40%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende syd for Rødhusvej. Området kan anvendes til lokalt erhvervsområde.

Kaas

Lokalplaner inden for området:
193 (vedtaget)

Status: Vedtaget