Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.C1

22.C1 - Kaas BymidtePlannummer
22.C1

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende i den centrale del af Kaas. Området kan anvendes til blandede bolig- og erhvervsformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Kaas er 2.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 2.000 m² for dagligvarer og 1.000 m² for udvalgsvarer.

Kaas

Lokalplaner inden for området:
142 (vedtaget)

Status: Vedtaget