Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.C1

22.C1 - Kaas BymidteAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Kaas

Bebyggelsesprocent
80%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende i den centrale del af Kaas. Området kan anvendes til blandede bolig- og erhvervsformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Kaas er 2.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 2.000 m² for dagligvarer og 1.000 m² for udvalgsvarer.

Kaas

Lokalplaner inden for området:
Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: no pg_hba.conf entry for host "10.89.15.23", user "postgres", database "jammerbugt", SSL on FATAL: no pg_hba.conf entry for host "10.89.15.23", user "postgres", database "jammerbugt", SSL off in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1821 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/_common/get_overlabs_lp_include.php on line 27 Ingen fundet

Status: Vedtaget