Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.B2

22.B2 - RødhusvejAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Kaas

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Rødhusvej. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Kaas

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget