Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 22.B1

22.B1 - KaasPlannummer
22.B1

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter største delen af Kaas. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Kaas

Lokalplaner inden for området:
132 (vedtaget)
142 (vedtaget)
193 (vedtaget)
207 (vedtaget)

Status: Vedtaget