Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.R3

21.R3 - Skipper Clements PladsPlannummer
21.R3

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Banestien. Området kan anvendes som offentligt friareal.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets funktion som friareal.

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget