21.R2 - Friareal ved BindeledetPlannummer
21.R2

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Bindeledet. Området kan anvendes som offentligt friareal.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets funktion som friareal.

Zonestatus
Byzone

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
5.01 (vedtaget)

Status: Vedtaget