21.R2 - Friareal ved BindeledetAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Birkelse-Ryå

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Bindeledet. Området kan anvendes som offentligt friareal.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets funktion som friareal.

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
5.01 (vedtaget)

Status: Vedtaget