Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.R1

21.R1 - Fritidsområde ved RyåPlannummer
21.R1

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Ryå. Området kan anvendes til rasteplads samt bynært rekreativt område og bådeplads for op til 40 fritidsbåde.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets funktion som rasteplads og friareal.

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget