Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.O4

21.O4 - Birkelse plejecenterPlannummer
21.O4

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er placeret i den sydlige del af Birkelse. Området kan anvendes til offentlige formål som f.eks. plejecenter.

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
5.02 (vedtaget)

Status: Vedtaget