21.O3 - Vedsted Kirke og kirkegårdPlannummer
21.O3

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Hjorthsvej. I området ligger Vedsted Kirke og kirkegård.

Bebyggelsens omfang
Området friholdes fra yderlige bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse som offentligt areal.

Specifik anvendelse

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
5.02 (vedtaget)

Status: Vedtaget