Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.O2

21.O2 - Skole mm ved Gl. landevejAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Birkelse-Ryå

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Gl. Landevej. Området kan anvendes til offentlige formål som skole, bibliotek, lystanlæg og idrætshal

Bebyggelsens omfang
Idrætshal kan opføres i en højde på op til 12,5 m

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
5.06 (vedtaget)

Status: Vedtaget