Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.O1

21.O1 - Birkelse IdrætsområdeAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Birkelse-Ryå

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende vest for Bindeleddet. Området kan anvendes til offentlige formål som idrætsplads og friareal.

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
5.01 (vedtaget)

Status: Vedtaget