Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.E2

21.E2 - Bindeleddet erhvervAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Birkelse-Ryå

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende i den nordlige del af bindeleddet. Området kan anvendes til erhvervsformål.

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
5.01 (vedtaget)

Status: Vedtaget