Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.E1

21.E1 - RævhedePlannummer
21.E1

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Rævhedevej. Området kan anvendes til automobilforretning.

Bebyggelsens omfang
Det bebyggede areal må ikke overstige 3000 m²

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
5.04 (vedtaget)

Status: Vedtaget