Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.BE1

21.BE1 - Gl. LandevejPlannummer
21.BE1

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Gl. Landevej. Området kan anvendes til byformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Birkelse er 1.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer.

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
5.03 (vedtaget)

Status: Vedtaget