Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.B4

21.B4 - Birkelse nordAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Birkelse-Ryå

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Gl. Landevej mellem Birkelse og Ryå. Området kan anvendes til boligformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Vejadgang skal ske til Gl. Landevej

Særlige bestemmelser
1

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget