Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.B3

21.B3 - Ryå ByAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Birkelse-Ryå

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter Ryå By. Området kan anvendes til boligformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget