Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.B3

21.B3 - Ryå ByPlannummer
21.B3

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter Ryå By. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget