Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.B2

21.B2 - BindeleddetAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Birkelse-Ryå

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området ligger ved Bindeleddet. Området kan anvendes til boligformål

Se iøvrigt de generelle rammer

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
5.01 (vedtaget)

Status: Vedtaget