Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 21.B1

21.B1 - BirkelseAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Plandistrikt
Birkelse-Ryå

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er dækker størstedelen af Birkelse. Området kan anvendes som boligområde.

Se iøvrigt de generelle rammer

Birkelse-Ryå

Lokalplaner inden for området:
5.01 (vedtaget)
5.02 (vedtaget)
5.03 (vedtaget)
5.07 (vedtaget)

Status: Vedtaget