Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.T2

20.T2 - Kommunal oplagsplads ved RøngårdenAnvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Gjøl

Områdets anvendelse
Området er beliggende mellem Aabybro og Gjøl. Området kan anvendes til tekniske anlæg som f.eks. oplag eller

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget