Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.T2

20.T2 - Kommunal oplagsplads ved RøngårdenPlannummer
20.T2

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Området er beliggende mellem Aabybro og Gjøl. Området kan anvendes til tekniske anlæg som f.eks. oplag eller

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget