Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.T1

20.T1 - Gjøl RenseanlægAnvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Gjøl

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Vestre Jydevej. Området kan anvendes til offentlige formål som renseanlæg

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres ny bebyggelse, hvis det er nødvendigt for områdets brug til rensningsanlæg.

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
4.15 (vedtaget)

Status: Vedtaget