Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.S1

20.S1 - BjergetsvejAnvendelse generelt
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde og landzone

Zonestatus
Sommerhusområde og landzone

Plandistrikt
Gjøl

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Bjergts Vej. Området kan anvendes stil sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Mindste grundstørrelse er 2500m².

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
4.14 (vedtaget)

Status: Vedtaget