Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.R3

20.R3 - Gjøl HavnPlannummer
20.R3

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende omkring Gjøl Havn. Området kan anvendes til offentlige formål (erhvervs- og fritidshavn)

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
20-004 (forslag)
4.02 (vedtaget)

Status: Vedtaget