Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.R2

20.R2 - Friareal nord for Gjøl HavnAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Gjøl

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende nord for Gjøl Havn. Området kan benyttes som friareal.

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget