Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.O1

20.O1 - Gjøl Skole mv.Plannummer
20.O1

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Rønnebærvej. Området er udlagt til offentlige formål som f.eks. skole, børnehave, idrætshal ol.

Bebyggelsens omfang
Idrætshallen kan opføres i en højde på op til 12,5 m.

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
4.01 (vedtaget)

Status: Vedtaget