Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.E1

20.E1 - DrøvtenAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Gjøl

Bebyggelsesprocent
50%

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Drøvten. Området kan anvendes til erhvervsformål som lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed.

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
4.01 (vedtaget)
4.08 (vedtaget)

Status: Vedtaget