Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.B6

20.B6 - BirkumgårdAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Gjøl

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Limfjordsgade. Området kan anvende til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Området kan ikke bebygges yderligere

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
4.09 (vedtaget)

Status: Vedtaget