Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.B5

20.B5 - BygstubbenAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Plandistrikt
Gjøl

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Bygstubben. Området kan anvendes til boligbebyggelse. Området vejbetjenes fra Bygstubben.

Se iøvrigt de generelle rammer

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
20-002 (vedtaget)

Status: Vedtaget