Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.B4

20.B4 - MarkenPlannummer
20.B4

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Marken nord for Gjøl Havneby. Området kan anvendes til boligformål. Området vejbetjenes fra Marken. Se iøvrigt de generelle rammer

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
20-003 (vedtaget)

Status: Vedtaget