Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.B4

20.B4 - MarkenAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Gjøl

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Marken nord for Gjøl Havneby. Området kan anvendes til boligformål. Området vejbetjenes fra Marken.

Se iøvrigt de generelle rammer

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
20-001 (vedtaget)
20-003 (vedtaget)

Status: Vedtaget