Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.B3

20.B3 - HavnebyenAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Gjøl

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende nord for Gjøl Havn. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
20-004 (forslag)
4.03 (vedtaget)
4.07 (vedtaget)
4.13 (vedtaget)
4.16 (vedtaget)
4.17 (vedtaget)

Status: Vedtaget