Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.B2

20.B2 - KirkebyenAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Gjøl

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende langs Limfjordsgade. Området kan anvendes til boligformål, bebyggelse til offentlige formål, samt butikker til områdets lokaleforsyning.

Se iøvrigt de generelle rammer

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
4.01 (vedtaget)
4.04 (vedtaget)
4.11 (vedtaget)
4.12 (vedtaget)

Status: Vedtaget