Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.B2

20.B2 - KirkebyenPlannummer
20.B2

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende langs Limfjordsgade. Området kan anvendes til boligformål, bebyggelse til offentlige formål, samt butikker til områdets lokaleforsyning. Se iøvrigt de generelle rammer

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
4.01 (vedtaget)
4.04 (vedtaget)
4.11 (vedtaget)
4.12 (vedtaget)

Status: Vedtaget