Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 20.B1

20.B1 - Boliger ved Gjøl SkoleAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Gjøl

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er vest og nord for Gjøl Skole. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Gjøl

Lokalplaner inden for området:
4.01 (vedtaget)
4.04 (vedtaget)

Status: Vedtaget