Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.S7

19.S7 - Vigen og RiberhusvejPlannummer
19.S7

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende syd for bymidten i Blokhus. Området søges overført til byzone gennem forhandlinger med Miljøministeriet

Bebyggelsens omfang
Mindste grundstørrelse er 1200m².

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m²

Bemærkning til zonestatus
Området søges overført til byzone gennem forhandlinger med Miljøministeriet

Hune

Lokalplaner inden for området:
128 (vedtaget)
161 (vedtaget)
221 (vedtaget)
B1 (vedtaget)

Status: Vedtaget