Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.S7

19.S7 - Vigen og RiberhusvejAnvendelse generelt
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende syd for bymidten i Blokhus. Området søges overført til byzone gennem forhandlinger med Miljøministeriet

Bebyggelsens omfang
Mindste grundstørrelse er 1200m².

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m²

Bemærkning til zonestatus
Området søges overført til byzone gennem forhandlinger med Miljøministeriet

Hune

Lokalplaner inden for området:
Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: no pg_hba.conf entry for host "10.89.15.23", user "postgres", database "jammerbugt", SSL on FATAL: no pg_hba.conf entry for host "10.89.15.23", user "postgres", database "jammerbugt", SSL off in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1821 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/_common/get_overlabs_lp_include.php on line 27 Ingen fundet

Status: Vedtaget