Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.S6

19.S6 - Lyngmarken, Grævlingevej, Skovmaarvej m.fl.Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen er beliggende i den sydøstlige del af Hune. Området må anvendes til sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Området kan ikke udstykkes yderligere.

Hune

Lokalplaner inden for området:
236 (vedtaget)

Status: Vedtaget